<div align="center"> <h1>Poznańskie Tramwaje</h1> <h3>Poznańskie Tramwaje</h3> <p>105n, 102n, tatra, combino, gt8, gt6, 3g</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.icpnet.pl/~emark2" rel="nofollow">http://www.icpnet.pl/~emark2</a></p> </div>